Fair practice code voor wetenschappers: verdient outreach meer dan een bos bloemen?

Voorbereiding voor publieke optredens kost wetenschappers veel voorbereidingstijd. De Jonge Akademie verkent de mogelijkheden voor een Fair practice code.

Wetenschappers krijgen regelmatig het verzoek om hun kennis met een breder publiek dan hun academische collega’s te delen. Een deel van de wetenschappers vindt dit maatschappelijk belangrijk en leuk om te doen, en zet zich hier ook actief voor in. Goed communiceren buiten het eigen vakgebied vereist echter veel gespecialiseerde voorbereiding, terwijl de compensatie voor publieke optredens vaak beperkt blijft tot een bos bloemen of een fles wijn.

Hoewel de wetenschapper vaak vanuit intrinsieke motivatie aan deze activiteiten meedoet, kan de vraag worden gesteld of een dergelijke compensatie niet onredelijk laag is, zeker gezien de hoeveelheid voorbereidend werk (in de praktijk niet altijd binnen reguliere werkuren), de investeringen die vaak door de organisatie in overige faciliteiten gedaan worden (zoals catering van een evenement), en het feit dat de wetenschapper hiermee een markt betreedt waar ook zelfstandige ondernemers in actief zijn.

Collega-wetenschappers hebben inmiddels al de discussie gestart over of een fair practice code nodig zou zijn, zoals in de kunstwereld gebeurt, en wat redelijke tarieven zouden zijn. Dit nodigt uit tot verdere analyse en dialoog, die we bij De Jonge Akademie langs twee hoofdlijnen willen uitwerken.

1) Wat is de waarde van outreach en andere publieke betrokkenheid?

Valt dit te beschouwen als de kerntaak van een academicus, of is het eerder een dienst richting derden? Ontstaat er oneerlijke concurrentie tegenover zelfstandigen in dezelfde markt, als een academicus dit soort activiteiten voor een symbolische vergoeding zou doen? Wat zou überhaupt een marktconforme of redelijke vergoeding zijn voor verschillende types activiteiten?

2) Wat zouden de implicaties zijn, als wetenschappers marktconforme vergoedingen voor outreach en andere publieke betrokkenheid zouden ontvangen?

Zijn dit persoonlijke nevenwerkzaamheden, of kan een wetenschapper dit als financiering inzetten ten gunste van het instituut en/of de eigen groep? Wat zijn de fiscale implicaties? Waarom lijken instituten momenteel oncomfortabel om publiek service-werk van wetenschappers marktconform te compenseren?

Betrokken leden

Cynthia Liem, Erik van Sebille, Frans Snik

Images

Lopende projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings