Alumni

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Annemieke Aartsma-Rus
Neurologie, Genetica
Lid van 2014-2019

Jaap Abbring
Economie en bedrijfskunde
Lid van 2005-2010

Han Thomas Adriaenssen
Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie
Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Lid van 2018-2023

Reuven Agami
Kanker, Genetica, Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Lid van 2007-2012

Anton Akhmerov
Quantum nanowetenschappen/ natuurwetenschappen
Lid van 2019-2024

Elske van den Akker-van Marle
Economie en bedrijfskunde
Gezondheidswetenschappen
Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Lid van 2005-2010

Nadine Akkerman
Germaanse taal- en letterkunde
Moderne en contemporaine geschiedenis
Lid van 2018-2023

André Aleman
Psychologie, Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2009-2014

Lenneke Alink
Pedagogiek
Lid van 2015-2020

Marjolein van Asselt
Natuurwetenschappen en techniek, Recht en bestuur
Lid van 2005-2010


B

Lisa Becking
Tropische mariene biologie, taxonomie
Lid van 2018-2023

Arianna Betti
Wijsbegeerte
Lid van 2010-2015

Celia Berkers
Metabolomics
Lid van 2017-2022

Hester Bijl
Luchtvaartuigen en ruimtevaartuigen
Technische mechanica, Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
Lid van 2005-2010

Saskia Bonjour
Gender & Politics
Lid van 2019-2024

Mischa Bonn
Fysische chemie
Atoomfysica en molecuulfysica
Lid van 2005-2010

Raf De Bont
Moderne en contemporaine geschiedenis
Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Lid van 2015-2020

Quentin Bourgeois
Archeologie
Lid van 2017-2022

Teun Bousema
Gezondheidswetenschappen
Microbiologie
Lid van 2013-2018

Carlijn Bouten
Bioinformatica, biomathematica
Technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg
Lid van 2005-2010

Hilde Bras
Sociologie
Lid van 2012-2017

Annelien Bredenoord
Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie
Lid van 2014-2019

Bé Breij
Klassieke taal- en letterkunde
Lid van 2010-2015

Gijs van den Brink
Inwendige geneeskunde
Lid van 2011-2016

Marieke van den Brink
Personeelwetenschappen
Gender studies, Sociologie
Lid van 2015-2020

Alexander Brinkman
Nanotechnologie
Micro-elektronica
Lid van 2011-2016

Pieter Bruijnincx
Anorganische chemie
Katalyse, Organische chemie
Biobased economy
Lid van 2016

Antoine Buyse
Rechtswetenschappen
Lid van 2012-2017


C

Monica Claes
Rechtswetenschappen
Internationaal recht
Lid van 2009-2014

Angélique Cramer
Psychologie
Lid van 2018-2023

Ronald Cramer
Logica, verzamelingen- en getallenleer, Algebra, groepentheorie
Theoretische informatica
Lid van 2005-2010

David de Cremer
Psychologie
Lid van 2006-2011

Eveline Crone
Psychologie
Lid van 2008-2013


D

Roberta D'Alessandro
Romaanse taal- en letterkunde
Lid van 2011-2016

Petra van Dam
Geschiedenis
Natuur en landschap
Lid van 2005-2010

Patricia Dankers
Materiaalkunde, Biochemie
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Lid van 2015-2020

Nynke Dekker
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Microbiologie, Biochemie
Nanotechnologie, Biofysica, klinische fysica
Lid van 2006-2011

Belle Derks
Psychologie
Lid van 2016

Joris Dik
Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Materiaalkunde
Lid van 2012-2017

Sarah Durston
Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2008-2013

Elise Dusseldorp
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
Lid van 2005-2010


E

Raymond van Ee
Biofysica, klinische fysica
Fysiologie
Lid van 2005-2010

Bernet Elzinga
Psychologie, Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2007-2012

Mirjam Ernestus
Taal- en literatuurwetenschappen
Psychologie
Lid van 2008-2013

Andrea Evers
Psychologie
Lid van 2013-2018


F

Tatiana Filatova
Economie en bedrijfskunde
Milieustudies
Lid van 2016

Ron Fouchier
Biologie, Geneeskunde
Infecties, parasitologie, virologie
Microbiologie
Lid van 2005-2010

Lude Franke
Computer graphics, Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek, Biotechnologie, Genetica, Bioinformatica, biomathematica, Epidemiologie en medische statistiek, Technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg, Kunstmatige intelligentie, expertsystemen, Software, algoritmen, besturingssystemen
Lid van 2017-2022

Ewout Frankema
Geschiedenis
Economie en bedrijfskunde
Moderne en contemporaine geschiedenis
Lid van 2014-2019

Pascal Fries
Psychologie
Lid van 2007-2010


G

Oscar Gelderblom
Geschiedenis
Lid van 2006-2011

Elke Geraerts
Psychologie
Lid van 2011-2016

Janneke Gerards
Staats- en bestuursrecht
Gemengde rechtsgebieden
Lid van 2005-2010

Fokke Gerritsen
Archeologie
Lid van 2005-2010

René Geurts
Biochemie, Biotechnologie
Lid van 2008-2013

Hilde Geurts
Psychologie
Lid van 2013-2018

Jeroen Geurts
Neurologie
Lid van 2012-2017

Tamara van Gog
Psychologie, Onderwijskunde
Lid van 2010-2015

Marie-José Goumans
Histologie, celbiologie
Lid van 2009-2014

Beatrice de Graaf
Geschiedenis
Moderne en contemporaine geschiedenis
Lid van 2011-2016

Paul Groot
Sterrenkunde, astrofysica
Lid van 2009-2014

Holger Gzella
Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Lid van 2010-2015

H

Bas ter Haar Romeny
Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Lid van 2005-2010

Ronald Hanson
Natuurkunde
Lid van 2010-2015

Marijke Haverkorn
Sterrenkunde, astrofysica
Lid van 2013-2018

Gert-Jan van der Heiden
Wijsbegeerte
Lid van 2011-2016

Olivier Hekster
Oudheid, Bestuurskunde
Politicologie
Lid van 2005-2010

Janet van Hell
Pedagogiek
Lid van 2005-2010

Helmer Helmers
Historische Nederlandse letterkunde
Lid van 2019-2024

Amina Helmi
Sterrenkunde, astrofysica
Lid van 2007-2012

Kristin Henrard
Staats- en bestuursrecht
Internationaal recht
Lid van 2005-2010

Jennifer Herek
Atoomfysica en molecuulfysica
Lid van 2005-2010

Jason Hessels
Sterrenkunde, astrofysica
Lid van 2016

Jan van Hest
Nanotechnologie
Organische chemie
Lid van 2005-2010

Hans Hilgenkamp
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Vastestoffysica
Lid van 2005-2010

Nanna Hilton
Sociolinguïstiek
Lid van 2019-2024

Joost Hoenderop
Histologie, celbiologie
Fysiologie
Lid van 2010-2015

Barbora Hola
Internationaal recht
Straf (proces) recht en criminologie
Lid van 2018-2023

Casper Hoogenraad
Histologie, celbiologie
Lid van 2011-2016

Arjan Houtepen
Fysische chemie, Nanotechnologie, Vastestoffysica, Anorganische chemie
Lid van 2017-2022

Suzanne Hulscher
Waterbouwkunde
Civiele techniek
Hydrosfeerwetenschappen
Bouwkunde, civiele techniek
Lid van 2005-2010

Hanneke Hulst 
Neurologie
Lid van 2018-2023


I

Arfan Ikram
Geneeskunde, epidemiologie en medische statistiek 
Lid van 2018-2023

Alexandru Iosup
Computersystemen, architecturen, netwerken
Informatica
Lid van 2016


J

Rivke Jaffe
Kunst- en cultuurwetenschappen
Muziekwetenschappen
Culturele antropologie
Sociale geografie
Lid van 2015-2020

Lotte Jensen
Taal- en literatuurwetenschappen
Lid van 2013-2018

Catholijn Jonker
Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
Lid van 2005-2010


K

Marleen Kamperman
Materiaalkunde
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Lid van 2015-2020

Nathalie Katsonis
Scheikunde, Nanotechnologie
Lid van 2014-2019

Merel Keijzer
Psychologie, Linguïstiek, Gerontologie
Lid van 2017-2022

Renske Keizer
Familiesociologie
Lid van 2019-2024

Maarten Kleinhans
Aardwetenschappen, Geodesie, fysische geografie
Fysische geologie
Lid van 2008-2013

Bart Knols
Dierkunde
Lid van 2005-2010

Femius Koenderink
Natuurkunde, Nanotechnologie
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Lid van 2012-2017

Gijsje Koenderink
Biofysica, klinische fysica
Lid van 2008-2013

Bert-Jaap Koops
Informatica
Straf (proces) recht en criminologie
Rechtswetenschappen
Lid van 2005-2010

Maaike Kroon
Scheikunde
Lid van 2012-2017

Kobus Kuipers
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer, Nanotechnologie
Lid van 2005-2010

Erik Kwakkel
Geschiedenis
Boekwetenschappen, bibliotheekwetenschappen en informatiewetenschappen
Lid van 2012-2017


L

Hanneke van Laarhoven
Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Inwendige geneeskunde
Lid van 2014-2019

Bart Lambrecht
Inwendige geneeskunde
Immunologie, serologie
Lid van 2005-2010

Christian Lange
Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Kunst- en cultuurwetenschappen
Lid van 2014-2019

Floris de Lange
Psychologie, Biologie
Lid van 2015-2020

Johan van Leeuwaarden
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
Lid van 2015-2020

David Lentink
Bioinformatica, biomathematica
Lid van 2011-2016

Rianne Letschert
Internationaal recht
Lid van 2013-2018

Mirjam Leunissen
Materiaalkunde, Nanotechnologie
Levenswetenschappen
Natuurkunde
Lid van 2012-2014

Christoph Lüthy
Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek, Wijsbegeerte
Lid van 2005-2010


M

Kofi Makinwa
Micro-elektronica
Lid van 2007-2012

Huib Mansvelder
Neurologie, Biofysica, klinische fysica, Biologie
Lid van 2006-2011

Dora Matzke 
Psychologie
Lid van 2018-2023

Selma de Mink
Sterrenkunde
Lid van 2019-2024

Tine De Moor
Moderne en contemporaine geschiedenis, Middeleeuwen
Lid van 2014-2019


N

Lodi Nauta
Geschiedenis en filosofie van de geesteswetenschappen
Lid van 2005-2010

Ariana Need
Sociologie
Lid van 2007-2012

Mihai Netea
Inwendige geneeskunde
Lid van 2007-2012

Wiro Niessen
Software, algoritmen, besturingssystemen
Bioinformatica, biomathematica
Radiologie, radiotherapie
Biofysica, klinische fysica
Lid van 2005-2010


O

Daniel Oberski 
Data science en statistiek
Lid van 2018-2023

Tjerk Oosterkamp
Nanotechnologie
Lid van 2009-2014


P

Herman Paul
Geschiedenis
Lid van 2013-2018

Mark Peletier
Functies, differentiaalvergelijkingen
Technische wetenschappen
Fourieranalyse, functionaalanalyse
Lid van 2006-2011

Brenda Penninx
Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2006-2011

Yigal Pinto
Inwendige geneeskunde
Lid van 2005-2010

Danielle Posthuma
Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Lid van 2005-2010

R

Joost Reek
Fysische chemie
Organische chemie, Katalyse
Anorganische chemie
Lid van 2006-2011

Bettina Reitz-Joosse
Latijnse taal en letterkunde 
Lid van 2018-2023

Jeroen de Ridder
Wijsbegeerte
Lid van 2017-2022

Sjoerd Repping
Geneeskunde
Lid van 2013-2018

Ingrid Robeyns
Wijsbegeerte, Politicologie
Sociologie, Gender studies
Lid van 2010-2015

Pieter Roelfsema
Neurologie, keel- neus- en oorheelkunde, oogheelkunde
Lid van 2005-2010

Diederik Roest
Sterrenkunde, astrofysica
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Lid van 2014-2019

Liesbeth van Rossum
Cardiovasculaire aandoeningen
Psychiatrie, medische psychologie
Inwendige geneeskunde
Lid van 2016

Hester den Ruijter
Cardiovasculaire aandoeningen
Lid van 2017-2022


S

Alexander Sack
Psychologie, Neurologie
Lid van 2012-2017

Jeroen Salman
Geschiedenis
Lid van 2006-2011

Niels Schiller
Psychologie
Taal- en literatuurwetenschappen
Lid van 2005-2010

Willem Schinkel
Wijsbegeerte, Sociologie
Lid van 2013-2018

Monika Schmid
Taal- en literatuurwetenschappen
Lid van 2005-2010

Rens van de Schoot
Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Sociale wetenschappen
Lid van 2016

Erik van Sebille
Oceanografie
Lid van 2019-2024

Asghar Seyed Gohrab
Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Lid van 2007-2012

Carla Sieburgh
Burgerlijk recht (Europees rechtelijke aspecten)
Lid van 2006-2011

Elies van Sliedregt
Internationaal recht
Rechtswetenschappen
Straf (proces) recht en criminologie
Lid van 2008-2013

Appy Sluijs
Paleontologie, stratigrafie
Atmosfeerwetenschappen
Lid van 2009-2014

Stephan Smeekes
Econometrie en statistiek
Lid van 2019-2024

Arne Smeets
Wiskunde
Lid van 2019-2024

Frans Snik
Sterrenkunde, astrofysica, Elektromagnetisme, optica, geluidsleer, Atmosfeerwetenschappen, Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Lid van 2017-2022

Iris Sommer
Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2011-2016

Bettina Speckmann
Informatica
Lid van 2010-2015

Stefan van der Stigchel
Psychologie
Lid van 2016

Jetse Stoorvogel
Geodesie, fysische geografie
Ecologie, Bodem
Lid van 2005-2010

Stefan Stremersch
Economie en bedrijfskunde
Lid van 2006-2011

Marc Strous
Microbiologie, Biotechnologie
Ecologie
Lid van 2007-2012


T

Behnam Taebi
Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Lid van 2016

Marika Taylor
Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Sterrenkunde, astrofysica
Lid van 2009-2014

Irene Tieleman
Biologie
Lid van 2013-2018

Marie-José van Tol
Cognitieve neuropsychiatrie, stemmingsstoornissen
Lid van 2019-2024

Frank van Tubergen
Sociologie
Lid van 2011-2016

Miranda van Turennout
Pedagogiek
Lid van 2005-2010


V

Lieven Vandersypen
Natuurkunde, Nanotechnologie
Lid van 2008-2013

Matthijs van Veelen
Economie en bedrijfskunde
Lid van 2012-2017

Jan-Willem Veening
Microbiologie, Genetica
Biotechnologie
Lid van 2015-2020

Peter-Paul Verbeek
Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
Lid van 2009-2014

Simon Verhulst
Ecologie
Lid van 2005-2010

Christiaan Vinkers
Epidemiologie en medische statistiek, Psychiatrie, medische psychologie
Lid van 2016

Barbara Vis
Economie en bedrijfskunde
Politicologie
Lid van 2014-2019

Rens Vliegenthart
Politicologie
Communicatiewetenschap
Lid van 2014-2019

Beate Volker
Sociologie
Lid van 2005-2010

Claes de Vreese
Communicatiewetenschap
Bestuurskunde, Politicologie
Lid van 2009-2014


W

Juliette Walma van der Molen
Communicatiewetenschap,vrijetijdswetenschappen
Lid van 2005-2010

Bert Weckhuysen
Katalyse, anorganische chemie
Lid van 2005-2010

Dolf Weijers
Biochemie, Genetica
Lid van 2010-2015

Ysbrand van der Werf
Neurologie
Lid van 2010-2015

Wim van Westrenen
Gesteenten, mineralen, sedimenten, Geochemie, Geofysica
Lid van 2008-2013

Wilfred van der Wiel
Micro-elektronica Nanotechnologie
Lid van 2007-2012

Martijn Wieling
Taal- en literatuurwetenschappen
Informatica
Lid van 2015-2020

Pieter Rein ten Wolde
Biofysica, klinische fysica
Lid van 2008-2013

Erin Wilson
Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit, Godgeleerdheid en religiewetenschappen, Ontwikkelingsstudies, Politicologie

Gijs Wuite
Nanotechnologie
Lid van 2009-2014

 

 

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings