Gewetenschap

Theater- en discussieprogramma over wetenschappelijke integriteit

Op een Nederlandse universiteit werkt de veelbelovende onderzoeker Jeroen Dreef aan baanbrekend onderzoek. Worstelend met een teleurstellende promovendus en tegenvallende data begint hij aan een race tegen de klok om zijn internationale concurrenten te snel af te zijn en zijn positie op de universiteit veilig te stellen.

Wetenschappelijke integriteit

Met het discussietheater Gewetenschap wil De Jonge Akademie het maatschappelijke debat over wetenschappelijke integriteit verschuiven van de krantenkolommen naar de alledaagse praktijk van onderzoekers. En vooral diezelfde onderzoekers aanzetten van gedachten te wisselen over de problemen, dilemma’s en verleidingen waar wetenschappers mee te maken kunnen krijgen. Met Gewetenschap wil De Jonge Akademie bijdragen aan een klimaat waarin wetenschappers en beleidmakers elkaar scherp houden op integer wetenschappelijk gedrag, zoals omschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU). De leden van De Jonge Akademie dachten mee over de ingrediënten voor Gewetenschap, geschreven door Tony Maples en uitgevoerd door Pandemonia Science Theater.

In debat

De luchtige wetenschapssatire Gewetenschap wordt uitgevoerd als startpunt van een debat over veel voorkomende dilemma’s op de wetenschappelijke werkvloer. Hoe ga je bijvoorbeeld om met het vermelden van co-auteurs? Of met het beoordelen van werk van concurrenten? Of, gegeven de tijdsdruk, met de balans tussen eigen werk en begeleiding van promovendi? Of de afweging tussen publicatiedruk en meer kwaliteit?

De Jonge Akademie nodigt vooral jonge, beginnende onderzoekers, collega- wetenschappers en universitaire beleidmakers van harte uit om actief deel te nemen aan Gewetenschap.

In 2014 zijn er succesvolle voorstellingen geweest op de Universiteit van Amsterdam, Universitieit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen (twee voorstellingen), Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen.

Images

Trailer Gewetenschap

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings