Do’s and Don’ts Foreign PhDs with Scholarships

Het percentage buitenpromovendi – promovendi zonder een contract bij de instelling – uit het buitenland met een eigen beurs heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen.

Gezien onder meer de sterk teruggelopen financiering uit de eerste geldstroom, en de toenemende competitie in de tweede geldstroom, is het waarschijnlijk dat dit percentage de komende jaren nog verder zal stijgen. Veel van deze buitenlandse promovendi met een beurs komen uit landen als China of Indonesië. Tijdens discussies van leden van De Jonge Akademie bleek dat er heel verschillend tegen zulke promovendi aangekeken werd. Voor sommige leden is dit een welkome, of in elk geval niet te stoppen, ontwikkeling. Het belangrijkste vraagstuk voor deze groep is hoe de kwaliteit van de proefschriften van deze promovendi kan worden geborgd, bijvoorbeeld door adequate selectie, begeleiding en monitoring. Voor andere leden zijn promovendi met een buitenlandse beurs die zonder de bescherming van een arbeidscontract en tegen een redelijk salaris aan een Nederlandse instelling werken een principieel onwenselijke ontwikkeling. Voor deze groep is het belangrijkste vraagstuk hoe de omstandigheden waarin deze promovendi verkeren verbeterd kunnen worden.

Doelstellingen project

Het De Jonge Akademie-project Do’s and don’ts with regard to international contract PhD candidates is gericht op het verzamelen van systematische informatie, zowel van de kant van de (mogelijke) begeleiders van international contract PhD candidates als van deze promovendi zelf.

Aangezien deze groep promovendi blijft groeien en omdat hun wensen en behoeftes vaak anders blijken te zijn dan die van de reguliere promovendi in Nederland, beogen we met dit project:

  • de universiteiten te adviseren over deze groep promovendi 
  • deze promovendi zelf te ondersteunen bij hun academische inspanningen tijdens hun promotie en daarna. 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings