Stéphanie van der Pas

Wiskundige Stéphanie van der Pas onderzoekt wanneer en hoe je causale verbanden kan vinden in allerlei vormen van data. Ze richt zich daarbij vooral op medische data.

In English

Ook ontwikkelt van der Pas statistische methoden om die verbanden waar mogelijk te detecteren, waarmee vragen uit allerlei wetenschapsgebieden (zoals geneeskunde, psychologie en economie) beantwoord worden zonder dat er speciaal data voor verzameld moet worden. Binnen De Jonge Akademie wil ze zich vooral bezighouden met het vergroten van kansengelijkheid binnen de wetenschap.

 Persoonlijke website 

 Titels

 Dr. 

 

 Voorletters

 S.L.

 

 Hoofdfunctie

 Universitair hoofddocent

 

 Vakgebied

 Wiskunde

 

 Leeropdracht / expertise

 Statistiek

 

 Lid sinds

 26-03-2024

 

 Verbonden aan

 Amsterdam UMC – Methodology 

 

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings