Ward Rauws

Hoe kan ruimtelijk beleid steden weerbaar maken voor grote maar onzekere veranderingen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Ward Rauws naar adaptieve planning. Hij analyseert hoe planologen omgaan met onzekerheid en ontwikkelt een adaptieve planningsmethodiek.

In English

Als ruimtelijk wetenschapper laat hij de waarde zien van ervaringskennis en creativiteit van bewoners in het leefbaar houden van hun stad en onderzoekt hij dit samen met bewoners. Daarnaast zet hij actief in op ‘team science’ met andere wetenschapsdisciplines voor het analyseren van beleid, bestuur en gedrag. Binnen De Jonge Akademie zet hij zich in voor de verduurzaming van universiteiten en brengt hij wetenschap de buurt in.

 Titels

 Dr. 

 

 Voorletters

 W.S.

 

 Hoofdfunctie

 Universitair hoofddocent

 

 Vakgebieden

 Planologie

 

 Leeropdracht / expertise

 Het gebruiken van ruimtelijk beleid om steden weerbaar te maken voor grote maar onzekere veranderingen

 

 Lid sinds

 26-03-2024

 

 Verbonden aan

 Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

 

 Contact

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings