'Green Young Academy' van start: een klimaatbestendige toekomst voor Nederlandse academie

April 11, 2024

Samen met lokale Young Academies in Nederland is De Jonge Akademie de Green Young Academy gestart: naar een klimaatbestendige toekomst voor Nederlandse academie.

In English

Universiteiten hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie als aanjagers van de transitie naar een groene toekomst. Momenteel ontplooien Nederlandse universiteiten initiatieven grotendeels onafhankelijk van elkaar. Zo gaat er draagvlak en efficiëntie verloren, wordt het wiel (te) vaak opnieuw uitgevonden, en ligt de ambitie lang niet zo hoog als die zou kunnen en moeten liggen.

Door deze gefragmenteerde aanpak ontstaat een fragiel maatschappelijk draagvlak om veranderingen te maken die hard nodig zijn - zo ook binnen de Nederlandse academie. 

Kennis en expertise bundelen

Met de Green Young Academy bundelen we de kennis en expertise van De Jonge Akademie en alle lokale Young Academies in Nederland, en vergroten we de impact van klimaatinitiatieven binnen de Nederlandse academie. De Green Young Academy heeft directe links met het lokale universiteitsleiderschap.  

Sneller naar een CO2-neutrale academie 

De Green Young Academy gaat van start met drie projecten. “(Sneller) naar een CO2-neutrale academie” is daar één van. Omdat de klimaatdoelen en -plannen van Nederlandse universiteiten zijn vaak moeilijk te vinden, lastig te vergelijken en te verifiëren, legt de Green Young Academy in dit project de klimaatplannen van de Nederlandse universiteiten naast elkaar. De plannen worden kritisch bekeken en een ambitieuzere weg voorwaarts wordt voorgesteld. Het rapport wordt eind 2024 verwacht. 

Daarnaast zijn ook de projecten “Naar een ‘Academic Green New Deal’” en “Klimaatonderwijs voor iedereen?” gestart. 

Meer informatie 

Lees hier meer over de Green Young Academy, de drie projecten, en welke leden van De Jonge Akademie en Young Academies in Nederland zijn aangesloten.  

Neem voor vragen contact op met dja@knaw.nl.  

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings