Q&A De Akademiethermometer

In English

Wie kan er meedoen met De Akademiethermometer?

Iedereen die in Nederland wetenschappelijk onderwijs geeft en/of wetenschappelijk onderzoek doet. Dit is dus niet beperkt tot medewerkers van universiteiten.

Hoelang duurt het om de survey in te vullen?

Het duurt ongeveer 15 minuten om de vragen te beantwoorden.

Hoe onderscheidt De Akademiethermometer zich van eerdere onderzoeken naar mentale gezondheid onder wetenschappers?

Naast het gebruik van gevalideerde vragenlijsten naar angst en depressie, kijken we ook naar positieve factoren (zoals werkgeluk en tevredenheid), sociale veiligheid, publicatiedruk en werkomstandigheden. Bovendien willen we alle wetenschappers op nationaal niveau vragen om De Akademiethermometer in te vullen, niet een specifieke groep of een bepaalde universiteit. Hierdoor krijgen we een breder beeld van het mentale welzijn van wetenschappers in Nederland. 

Hoe onderscheidt De Akademiethermometer zich van de medewerkersonderzoeken van universiteiten en andere instellingen?

Medewerkersonderzoeken van universiteiten zijn breed opgezet en gaan vaak in op alle aspecten van het werken aan de betreffende instelling. Ze geven dus een goed beeld van hoe medewerkers het werk aan die specifieke instelling ervaren. De Akademiethermometer is specifiek gericht op mentale gezondheid en geeft een beeld van de hele Nederlandse wetenschap. Bovendien wordt niet naar een affiliatie gevraagd; de resultaten zijn dus niet terug te leiden tot een specifieke universiteit of instituut. 

Gaan jullie er niet te veel van uit dat de mentale gezondheid onder wetenschappers niet goed is?

Uit (inter)nationale onderzoeken (zie bijvoorbeeld Nature en PNN/PostdocNL) is gebleken dat veel wetenschappers kampen met mentale problemen. Dit was voor ons de aanleiding om dit ook in Nederland te gaan onderzoeken. In de vragenlijsten is echter ook alle ruimte om aan te geven dat je geen klachten ervaart en juist tevreden bent met je werk. 

Wat gaan jullie met de resultaten doen?

De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dit rapport is voor iedereen beschikbaar en zal ook worden besproken met organisaties als het ministerie van OCW, UNL en NWO. Het rapport wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.

Worden de onderzoeksdata openbaar gemaakt?

De onderzoeksdata worden geanonimiseerd en volgens de FAIR principes van Open Science (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability) openbaar gemaakt.

Hoe is de privacy van deelnemers gewaarborgd?

Er is een privacy policy en een online informed consent die de deelnemers te zien krijgen.

Hoe zal dit onderzoek invloedrijker zijn dan alle andere onderzoeken en focusgroepen die eerder zijn uitgevoerd?

Het onderzoek onderscheidt zich van eerdere onderzoeken doordat we specifiek kijken naar mentale gezondheid, psychische klachten, positieve factoren die bijdragen aan geluk en tevredenheid. Bovendien kijken we naar alle wetenschappers in Nederland en niet naar een specifieke groep daarbinnen. 

De afgelopen jaren zijn er al veel nationale en internationale onderzoeken of onderzoeken op universitair niveau geweest en ze laten allemaal dezelfde resultaten zien. Wat gaat nog een rapport hieraan bijdragen? 

De Akademiethermometer richt zich naast mentale gezondheid en welzijn ook op werkomstandigheden, sociale veiligheid en andere psychische factoren (zoals geluk en tevredenheid). Ook is dit onderzoek niet op instellingsniveau opgezet, maar gaat het over alle wetenschappers in Nederland. De opzet van het onderzoek is dus anders en we hopen dat de breedte van het onderzoek de resultaten bruikbaar maakt voor beleidsmakers.

  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings