De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Pagina-navigatie:

Do’s and Don’ts Foreign PhDs with Scholarships

Het percentage buitenpromovendi – promovendi zonder een contract bij de instelling – uit het buitenland met een eigen beurs heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen.

Gezien onder meer de sterk teruggelopen financiering uit de eerste geldstroom, en de toenemende competitie in de tweede geldstroom, is het waarschijnlijk dat dit percentage de komende jaren nog verder zal stijgen. Veel van deze buitenlandse promovendi met een beurs komen uit landen als China of Indonesië. Tijdens discussies van leden van De Jonge Akademie bleek dat er heel verschillend tegen zulke promovendi aangekeken werd. Voor sommige leden is dit een welkome, of in elk geval niet te stoppen, ontwikkeling. Het belangrijkste vraagstuk voor deze groep is hoe de kwaliteit van de proefschriften van deze promovendi kan worden geborgd, bijvoorbeeld door adequate selectie, begeleiding en monitoring. Voor andere leden zijn promovendi met een buitenlandse beurs die zonder de bescherming van een arbeidscontract en tegen een redelijk salaris aan een Nederlandse instelling werken een principieel onwenselijke ontwikkeling. Voor deze groep is het belangrijkste vraagstuk hoe de omstandigheden waarin deze promovendi verkeren verbeterd kunnen worden.

Betrokken leden 
Barbara Vis, Tatiana Filatova, Behnam Taebi

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Projecten
  3. Projecten

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken