De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Inhoud en Interdisciplinariteit

De Jonge Akademie biedt volop mogelijkheden voor inhoudelijke uitwisseling en kruisbestuiving. Zo kunnen leden vanuit raakvlakken met andere vakgebieden nieuwe gezichtspunten en invalshoeken voor het eigen onderzoek ontdekken. Bijvoorbeeld tijdens symposia over prikkelende interdisciplinaire thema’s als Tijd (2005), Cognitie (2006), Onzekerheid (2008), De Maakbare Mens (2009), Controle (2011), In gesprek met Daniel Dennett (2012) en Congres van Wenen (2014).

Tijdens de ledendagen inspireren de leden elkaar door korte lezingen over hun eigen onderzoek of over een thema. Ook zijn er evenementen in samenwerking met de KNAW en Akademie van Kunsten, zoals de dispuutsavonden. Leden van De Jonge Akademie nemen verder deel in diverse commissies en jury’s van prijzen van de KNAW, waaronder de verschillende raden, de Commissie voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, de Onderwijsprijs en de Heinekenprijzen.

Gewetenschap: theater- en discussieprogramma

Gewetenschap is het resultaat van het projectvoorstel van De Jonge Akademie generatie 2013. Met Gewetenschap wil De Jonge Akademie het maatschappelijk debat over wetenschappelijke integriteit verschuiven van de krantenkolommen naar de alledaagse praktijk van onderzoekers. En vooral diezelfde onderzoekers ertoe aanzetten van gedachten te wisselen over de problemen, dilemma’s en verleidingen waar wetenschappers mee te maken kunnen krijgen. Het script is geschreven door Tony Maples op basis van interviews met leden van De Jonge Akademie en uitgevoerd door Pandemonia Science Theater. Het theaterstuk van een half uur dient als aanzet tot een discussie daarna van ruim een uur. Met Gewetenschap wil De Jonge Akademie bijdragen aan een klimaat waarin wetenschappers en beleidmakers elkaar scherp houden op integer wetenschappelijk gedrag, zoals omschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU).

InterScience De Jonge Akademie

De Jonge Akademie organiseert een serie publieksbijeenkomsten waarbij verschillende leden vanuit hun eigen vakgebied eenzelfde thema belichten. Dan blijken er vaak onverwachte raakvlakken te zijn die de onderlinge verbondenheid tussen verschillende disciplines benadrukken. Onderwerpen die reeds aan de orde zijn gekomen zijn: Conflict en oplossingen, Water en Tijd

Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek

Wat is interdisciplinair onderzoek? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan deze verkennende publicatie van De Jonge Akademie. De uitgave kwam tot stand op basis van een enquête en een reeks interviews met leden en alumni van De Jonge Akademie. Deze vraaggesprekken zijn verspreid over het boekje opgenomen. Kenmerkend voor interdisciplinariteit is volgens De Jonge Akademie een verandering van wetenschappelijke identiteit die leidt tot wezenlijk nieuwe onderzoeksvragen, methodes en resultaten. Aan de hand van concrete voorbeelden illustreren de auteurs – gezondheidspsycholoog Andrea Evers, neerlandicus en filosoof Lotte Jensen en wetenschapshistoricus Herman Paul – dat zo’n nieuwe wetenschappelijke identiteit zowel positieve als negatieve effecten kan hebben.

Kennis over publiceren. Publicatietradities in de wetenschap

Uitgave waarin De Jonge Akademie aandacht besteedt aan verschillen in publicatieconventies tussen wetenschapsgebieden en aan verschillen in (waardering van) gehanteerde meetinstrumenten. Speciale aandacht is er voor mogelijkheden en moeilijkheden van publiceren over interdisciplinair onderzoek. Ook de relatie tussen wetenschappelijk - versus maatschappelijk belang van publicaties komt aan bod. Deze inventarisatie kwam tot stand op basis van een enquête onder de leden van De Jonge Akademie, analyse van hun publicatielijsten en een aantal diepte-interviews met leden en alumni.

 

 

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Organisatie
  3. Tracés

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken