De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Juliette Walma van der Molen

Titels
Prof. dr.
Voorletters
J.H.
Hoofdfunctie
Hoogleraar UT/directeur Center for Science Education and Talent Development
Leeropdracht
Science Education and Talent Development
Lid sinds
16-03-2005
Lid tot
01-04-2010
Verbonden aan
Universiteit Twente, Faculteit Behavioral and Management Sciences
Instituut voor de Lerarenopleiding (ELAN) en Science Education and Talent Development (SETD)
Postbus 217
7500 AE   Enschede
tel.   053 489 3560
j.h.walmavandermolen@utwente.nl
Persoonlijke website Onderzoek/publicaties

Juliette Walma van der Molen is ontwikkelingspsycholoog en gepromoveerd in de media pedagogiek, met als specialisatie educatie via verschillende media. Zij werkte aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam als universitair docent en KNAW-fellow en is op dit moment hoogleraar aan de Universiteit Twente, waar zij de leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek bekleedt. Het onderzoek binnen deze leerstoel richt zich op het stimuleren van onderzoekende en creatieve denkvaardigheden bij kinderen en jongeren en het verbeteren van attitudes ten opzichte van wetenschap en techniek onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij is directeur van het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development. Daarnaast is zij op de UT inhoudelijk verantwoordelijk voor het wetenschapsknooppunt Twente Academy Young, waar samen met scholen, bedrijven, science centra en overheden projecten voor jongeren worden opgezet om de beeldvorming en bewustwording rondom wetenschap en techniek te verbeteren.

Zij is en was lid van diverse raden en overlegorganen waar resultaten uit onderzoek naar wetenschapseducatie en –communicatie worden vertaald naar de praktijk en naar beleid, zoals de Raad van Toezicht  van NEMO/NCWT, de Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs van de KNAW, de jury voor de Academische Jaarprijs, de programmaraad van VTB-Pro vanuit het Platform Bèta Techniek en de Adviescommissie Wetenschap en Techniek in het Basisonderwijs.

Walma van der Molen, Prof. dr. J.H. (Juliette)
  • Wetenschapseducatie, ontwikkelingspsychologie, onderzoekend leren, pedagogiek, docent professionalisering, media

Beeld en geluid

Columns

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Leden
  3. Alumni

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken