De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Jetse Stoorvogel

Titels
Dr. ir.
Voorletters
J.J.
Hoofdfunctie
Universitair hoofddocent WUR / interim-hoofd
Vakgebieden
Geodesie, fysische geografie
Bodem
Ecologie
Leeropdracht
Landdynamiek
Lid sinds
16-03-2005
Lid tot
01-04-2010
Verbonden aan
Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Leerstoelgroep Landdynamiek
Postbus 47
6700 AA   Wageningen
tel.   0317 484 043
jetse.stoorvogel@wur.nl
Persoonlijke website Onderzoek/publicaties

Jetse Stoorvogel onderzoekt methoden om op een duurzame manier met onze bodems om te gaan.

Het lijkt zo'n eenvoudige doelstelling: op een duurzame manier met onze bodems omgaan. In de werkelijkheid is de complexiteit van de systemen voor de onderzoekers bijna niet te bevatten. Iedere vierkante meter van deze aarde is eigenlijk uniek. Toch proberen we de variabiliteit in bodems in kaart te brengen. Nieuwe digitale technieken en nieuwe informatiebronnen bieden hierbij  kansen. Bodemverschillen leiden tot verschillen in bodemvruchtbaarheid met directe gevolgen voor landbouw en natuur. De variabiliteit biedt echter ook mogelijkheden en zou wel eens de belangrijkste ingang voor innovatie in duurzaam bodembeheer kunnen zijn.

Stoorvogel, Dr. ir. J.J. (Jetse)
  • Bodemkunde, Bodemkartering, Land Evaluatie, Bodemvruchtbaarheid, Landgebruik, Geografische Informatie Systemen, Duurzaamheid, Modellen, Tropen, Ecosysteemdiensten

Beeld en geluid

Columns

Nieuws

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Leden
  3. Alumni

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken