De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Janneke Gerards

Titels
Prof. mr.
Voorletters
J.H.
Hoofdfunctie
Hoogleraar UU
Vakgebieden
Staats- en bestuursrecht
Gemengde rechtsgebieden
Leeropdracht
Fundamentele rechten
Lid sinds
16-03-2005
Lid tot
01-04-2010
Verbonden aan
Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Achter Sint Pieter 200 (kamer 2.07)
3512 HT   Utrecht
j.h.gerards@uu.nl
Persoonlijke website Onderzoek/publicaties

Het onderzoek van Janneke Gerards concentreert zich op de rechterlijke toetsing van fundamentele rechten in de pluralistische Europese rechtsorde.

In het bijzonder is zij geïnteresseerd in de juridische argumentatie- en interpretatiemethoden die nationale en Europese rechters gebruiken bij het oplossen van grondrechtelijke dilemma’s. Haar doelstelling is daarbij om modellen en richtlijnen te ontwikkelen om de juridische argumentatie te verbeteren. Daarbij maakt zij gebruik van rechtsvergelijkende methoden (met name vergelijking met de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada) en van een combinatie van literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Daarnaast houdt zij zich bezig met vraagstukken van gelijke behandeling, met de verhouding tussen nationaal en Europees staatsrecht en met de verhouding tussen rechter en wetgever.

Gerards, Prof. mr. J.H. (Janneke)
 • Fundamentele rechten
 • mensenrechten
 • rol van de rechter
 • Europees institutioneel recht
 • verhouding Europa en nationale staten
 • rechterlijke oordeelsvorming
 • argumentatie
 • gelijke behandeling
 • vrijheid van meningsuiting/godsdienstvrijheid
 • privacy

Beeld en geluid

Columns

Kruimelpad:
 1. Home
 2. Leden
 3. Alumni

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken