De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

VICI voor leden en alumni van De Jonge Akademie

27 januari 2014

Acht leden en alumni van De Jonge Akademie behoren tot de eenendertig wetenschappers die elk anderhalf miljoen euro krijgen om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Lees hier het complete persbericht.

De tolerante darm
Prof. dr. G.R. (Gijs) van den Brink (m), AMC – Maag-, Darm-, Leverziekten
Onze darm tolereert de aanwezigheid van miljarden vreedzame bacteriën. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn geven een kans op darmkanker en chronische darmontsteking. In dit onderzoek worden darmcellen bestudeerd die daar een centrale rol in lijken te spelen.

Een blauwdruk voor zelfvoorzienende gewassen
Dr. ir. R. Geurts (m), WUR – Moleculaire Biologie
De meeste planten hebben stikstofbemesting nodig om te kunnen groeien. Sommigen echter niet. Die leven samen met stikstof-bindende bodembacteriën, en zijn hierdoor zelfvoorzienend. De onderzoekers gaan uitzoeken waarom niet alle planten kunnen samenwerken met deze voordelige bodembacteriën.

Het tij gekeerd
Dr. M.G. (Maarten) Kleinhans (m), UU – Departement Fysische Geografie
Zandbanken en geulen in riviermondingen veranderen doorlopend door eb en vloed vanuit de zee. Deze estuaria zijn belangrijke natuurgebieden en havens. Dit onderzoek gaat oorzaken na van de veranderlijke patronen door ze na te bootsen in computermodellen en in experimenten.

Privacy in de 21ste eeuw
Prof. B.J. (Bert-Jaap) Koops (m), UvT – Recht en technologie
Het huisrecht is de hoeksteen van privacybescherming. Maar nu mensen hun privéleven continu bij zich dragen (smartphone, cloud) en overal gevolgd kunnen worden, moet privacy opnieuw worden uitgevonden. Dit onderzoek zoekt nieuwe manieren om privacy juridisch te beschermen: ‘huisrecht 2.0’.

Neuronen voor aandacht en beheersing
Prof. dr. H.D. (Huib) Mansvelder (m), VU – Neuroscience Campus Amsterdam
Denken vergt concentratie. Door hersencellen met laserlicht aan en uit te zetten terwijl een dier zich probeert te concentreren, zullen onderzoekers ontrafelen hoe netwerken van neuronen in de prefrontale cortex aandacht en beheersing tot stand brengen.

Gen-netwerken in de psychiatrie
Prof. dr. D. (Danielle) Posthuma (v), VU - Biologische en medische psychologie
Veel psychiatrische ziektes worden veroorzaakt door kleine foutjes in netwerken van genen. De wetenschappers bedenken nieuwe methoden om deze foutjes op te sporen. Ook wordt onderzocht hoe al deze netwerkfoutjes gezamenlijk leiden tot ziektes zoals schizofrenie, depressie en autisme.

De complexe relatie tussen mens en techniek
Prof. dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek (m), UT – Filosofie
Het menselijk bestaan raakt steeds nauwer verweven met technologie. Om deze verwevenheid te begrijpen, ontwikkelt dit project een theorie van ‘technologische bemiddeling’. Centraal staat de vraag hoe technologie een plaats kan krijgen in drie filosofische kerngebieden: kennis, moraal en metafysica.

Maanwater
Prof. dr. W. (Wim) van Westrenen (m), VU – Aardwetenschappen
Hoewel de maan nu kurkdroog is, blijkt uit maansteenonderzoek dat de maan vier miljard jaar geleden water bevatte. In dit project wordt onderzocht hoeveel maanwater er was, wanneer het in de maan terechtkwam, en wanneer het verdwenen is. Dit geeft een nieuwe kijk op de vroegste watercyclus van onze eigen planeet, waarvoor alle aanwijzingen door erosie en plaattektoniek verdwenen zijn.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken