De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Statement van De Jonge Akademie ter ondersteuning van WO in Actie

13 augustus 2019

De Jonge Akademie steunt het initiatief van WO in Actie om op 2 september 2019 aandacht te vragen voor het belang van een solide financiering van de Nederlandse universiteiten over de volle breedte van de academische disciplines, door in Leiden een ‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ te organiseren.

De Jonge Akademie roept onderzoekers en docenten aan de verschillende Nederlandse universiteiten op het initiatief van WO in Actie te ondersteunen door ofwel de opening in Leiden bij te wonen, ofwel bij de eigen academische opening hun steun kenbaar te maken. Immers:

  • Niet investeren in het hoger onderwijs is onacceptabel voor een land dat een kenniseconomie wil zijn, zeker in tijden van economische voorspoed en begrotingsoverschotten. Mede als gevolg van de implementatie van het rapport Wissels Om zullen de meeste Nederlandse universiteiten hun al krappe budget de komende jaren niet zien groeien, of zelfs zien krimpen. De Nederlandse universiteiten en de politiek zouden samen een ambitieus en stabiel klimaat voor het universitair onderwijs en onderzoek moeten realiseren, maar de voorbije maanden was zulk partnerschap ver te zoeken. Het kan nochtans anders: zo zorgt Duitsland de komende 10 jaar voor een jaarlijkse budgettoename van 3% per jaar voor de wetenschap.
  • Veel van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om een multidisciplinaire benadering. Er zijn legio voorbeelden: vergrijzing is zowel een sociaal als een medisch vraagstuk, klimaatverandering is een natuurwetenschappelijk probleem dat zowel morele als economische vragen opwerpt over een eerlijke, efficiënte energietransitie, digitalisering is een thema waarbij computerwetenschappers, communicatiedeskundigen en juristen elkaars inzichten nodig hebben. Dergelijke voorbeelden illustreren het belang van een sterke wetenschap over de volle breedte, en laten zien dat financiële scheefgroei tussen wetenschapsgebieden onwenselijk is. Dat staat haaks op de politieke benadering van de voorbije maanden, die vertrekt vanuit een artificiële opdeling van de wetenschap in strikt gescheiden deelgebieden, en die de waarde van multidisciplinaire samenwerking miskent.

Actie Young Academy Groningen (YAG)

Ter inspiratie willen wij iedereen, in het bijzonder de lokale jonge academies die ondertussen bijna overal in Nederland bestaan, attent maken op een actie van de Young Academy Groningen (YAG). Met de steun van het College van Bestuur worden de Groninger hoogleraren door de jonge wetenschappers van de YAG opgeroepen om op 2 september 2019 een rood vilten vierkant bovenop hun baret te dragen. Het rode bovenaanzicht dat zo ontstaat laat zien dat het jaar dat op 2 september wordt geopend géén jaar als alle andere is, en symboliseert het belang van een adequate financiering van de Nederlandse universiteiten over de volle breedte van de academische disciplines.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken