De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Statement ter ondersteuning van Nationaal Actieplan Diversiteit en Inclusie

2 september 2020

De Jonge Akademie juicht de doelstellingen toe van het Nationaal Actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs en Onderzoek dat minister Van Engelshoven gisteren presenteerde.

De Jonge Akademie hoopt dat dit actieplan een grote stap is richting inclusieve universiteiten in Nederland en een positieve uitwerking heeft op de positie van wetenschappers in de vroege fase van hun carrière. Juist in die fase zijn wetenschappers bijzonder kwetsbaar voor uitsluitingsmechanismen, bijvoorbeeld doordat zij een tijdelijke aanstelling hebben.

De Jonge Akademie is blij dat dit actieplan het diversiteits-  en inclusiebeleid stevig verankert in wetenschappelijke kennis, die ontwikkeld en gedeeld zal worden door een nationaal expertisecentrum. De uitdaging is nu om het actieplan ook in de praktijk tot een succes te maken: De Jonge Akademie denkt de komende jaren graag mee over de implementatie.

Zie ook ons standpunt uit het visiedocument:
De Jonge Akademie onderschrijft universalisme als een kernwaarde van de wetenschap. Dat houdt in dat binnen de wetenschap iedereen gelijke kansen moet krijgen, in gelijke mate moet kunnen bijdragen en zich thuis moet voelen, ongeacht gender, leeftijd, (culturele) achtergrond, maatschappelijke klasse, seksuele oriëntatie, functiebeperking, politieke voorkeur, of religie, afkomst en nationaliteit. De Jonge Akademie vindt het van belang dat diversiteit gewaarborgd wordt en proactief wordt gestimuleerd.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken