De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Siroon Bekkering wint Nationale Postdocprijs 2019

2 december 2019

Siroon Bekkering, postdoc bij zowel de afdeling interne geneeskunde van het Radboudumc als het Royal Children’s Hospital te Melbourne is de winnaar van de Nationale Postdocprijs 2019

Bekkerings onderzoek heeft tot een revolutie geleid in het denken over het immuunsysteem. ‘Haar vernieuwende onderzoek, ondernemingszin en internationale activiteiten maken dat zij de overtuigende winnaar is van de Nationale Postdoc Prijs 2019’, schrijft de jury in haar rapport.

De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag van tienduizend euro en een oorkonde. Bekkering zal het gewonnen geldbedrag inzetten voor haar vervolgonderzoek naar het geheugen van het aangeboren immuunsysteem van patiënten met hart- en vaatziekten. ‘Er is nog veel onontdekt en verder uit te zoeken, en ik zou graag mijn eigen onderzoekslijn hierin verder uitbreiden.’

Immunologisch geheugen

De winnaar heeft in haar promotieonderzoek het grote belang van het geheugen van het aangeboren immuunsysteem, dat ons lichaam beschermt tegen lichaamsvreemde, schadelijke bacteriën, laten zien. Zo blijken kinderen die tegen tuberculose te zijn gevaccineerd ook bestand tegen andere ziekten, waardoor zij minder vaak sterven aan infecties. Bekkering ontrafelt met haar fundamentele onderzoek de precieze mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Haar onderzoek heeft geresulteerd in een aantal publicaties die veel worden aangehaald in de literatuur.

Voor haar proefschrift kreeg Bekkering de Eindhoven Dissertatie prijs en ze ontving een Rubiconsubsidie waarmee zij haar onderzoek in Australië uitvoert. Bekkering wordt met regelmaat op internationale congressen uitgenodigd om hierover te spreken. Haar interesse overstijgt de grenzen van haar vakgebied: met haar vlogs geeft zij aan wat de waarde is van het werken in andere landen, en vraagt zij aandacht voor duurzaamheid en het terugdringen van onze CO2-voetafdruk.

Bekkering juicht het toe dat de Nationale Postdocprijs in het leven is geroepen om de carrière van jonge onderzoekers na hun PhD, ‘zeker in de huidige competitieve wetenschapswereld’, te blijven stimuleren.

Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De prijs is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De onderzoekers worden genomineerd door directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten en hoogleraren.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties.

Voor meer informatie, neem contact op met Irene van Houten: 06 1137 5909. Of mail naar: .

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken