De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nacht van de rechtstaat 2011

25 oktober 2011

Het thema tijdens de Nacht van de Rechtsstaat in 2011 is betrokkenheid van onder meer de burger bij de rechtsstaat. Denkers, politici, beleidsmakers, wetenschappers, rechtsgeleerden en filosofen gaan met elkaar en het publiek in gesprek over de toekomstige inrichting van de samenleving tijdens de Nacht van de Rechtsstaat, met onder andere Beatrice de Graaf.

Locatie: Felix Meritis, vrijdag 25 november 2011, 20.00 - 02.00 uur, aanvang: 20:00,  Toegang: € 10,-

MontesquieuNachtvandeWetenschap.jpgGemeenschappelijke kaders

Nog steeds verandert de Nederlandse samenleving in hoog tempo van samenstelling. De economische crisis laat haar sporen na en transnationale processen blijven aan invloed winnen. Meer dan ooit zoeken burgers naar een gemeenschappelijk kader waarbinnen we conflicten kunnen beslechten en spanningen kunnen dempen. Het debat over de rechtsstaat heeft dan ook een grote vlucht genomen: in discussies over een breed scala van thema's en voorvallen wordt de rechtsstaat vaak aangehaald als antwoord op de fundamentele vragen die wij ons stellen. Niet alleen in het publieke debat, maar ook in de politieke arena lijkt er consensus te bestaan over het belang van de rechtsstaat. 

Tegelijkertijd ervaren velen een afstand tot de rechtsstaat en haar instituties. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd, een vreemde in eigen land. Op een meer fundamenteel niveau wijst dit op een spanning tussen de rechtsstaat en haar ononderhandelbare principes aan de ene kant, en het noodzakelijk voortdurende democratische debat waarin kwesties van normen en waarden, cultuur en identiteit onafgebroken bediscussieerd worden aan de andere kant.

Zodra de rechtsstaat en haar instituties het contact verliezen met het democratische debat, of wanneer deze gebaseerd zijn op een versteende conceptie van cultuur, dan komt haar legitimiteit in het geding. Zonder democratie geen rechtsstaat, en zonder rechtsstaat geen eerlijk democratisch proces.

Betrokkenheid bij de democratische rechtsstaat is in 2011 daarom het centrale thema van de Nacht van de Rechtsstaat. De brug naar de samenleving zal dit jaar nog nadrukkelijker geslagen worden. Alleen een ‘gewortelde' rechtsstaat, die openstaat voor alle mogelijke perspectieven op deze samenleving, zal de uitdagingen van onze tijd het hoofd kunnen bieden.

De Nacht wordt geopend door Linda Bouws (directeur Felix Meritis) en Sadik Harchaoui (voorzitter Raad van Bestuur FORUM).

Met: Piet Hein Donner (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam), Dick Pels (socioloog, publicist en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks), Willem Schinkel (universitair hoofddocent in de theoreti­sche sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), Bert Brussen (journalist en columnist), Beatrice de Graaf (universitair hoofddocent aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Campus Den Haag/Universiteit Leiden), Hans Laroes (journalist, voormalig hoofdredacteur NOS-journaal), Inez Weski (advocaat), Willem van Bennekom (oud-rechter en auteur van Op drijfijs: over het functioneren van de rechtsstaat), Gervaise Coebergh (directeur Coebergh communicatie en PR), Jacques Monasch (verkiezings- en communicatiestrateeg) en vele anderen.
Moderatoren: Felix Rottenberg, Hans Harbers, Stijn Sieckelinck e.a.

Felix Meritis

Keizersgracht 324 Amsterdam

Contactpersoon

FORUM en Felix Meritis
Felix Meritus
020 62 62 321

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken