De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Groene Amsterdammer presenteert de 10 grootste doorbraken in de Wetenschap

29 mei 2012

De Groene Amsterdammer presenteert de tien grootste doorbraken in de wetenschap. 89 bèta-wetenschappers beantwoordden op verzoek van De Groene Amsterdammer vragen over de belangrijkste ontwikkelingen in hun vakgebied, de doorbraken die ze verwachten, en de waarde van hun wetenschap voor de samenleving.

Op de website leest u alle originele bijdragen, waaronder veel bijdragen van leden van De Jonge Akademie. De Groene Amsterdammer legde de top van de Nederlandse bèta-wetenschap drie vragen voor:

  1. Wat is de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkeling in uw vakgebied?
  2. Op welke wetenschappelijke doorbraak hoopt u?
  3. Wat is de waarde van uw vakgebied voor de samenleving?

Voor het onderzoek vroeg De Groene alle Spinzoaprijswinnaars en alle KNAW-leden uit de aardwetenschappen, de biologie, de geneeskunde, de natuur- en sterrenkunde, de scheikunde en de wiskunde. Ook schreef De Groene alle leden van de Jonge Akademie aan, de afdeling van de KNAW voor jonge, talentvolle wetenschappers. Tenslotte vroeg De Groene we alle onderzoekers die de afgelopen jaren een zogeheten Vidi of Vici-beurs hebben gekregen om hun veelbelovende onderzoeksvoorstellen in de praktijk te brengen.

In totaal gaven 89 onderzoekers een kijkje in de keuken van de wetenschap. Onder hen waren negen aardwetenschappers, 21 biologen, zeventien natuur- en sterrenkundigen, acht scheikundigen, vier technische wetenschappers en negen wiskundigen.

DJA-lid Appy Sluijs heeft in de begeleidingscommissie gezeten, tezamen met prof. dr. Louise Vet (directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie) en dr. Eppo Bruins (directeur Technologiestichting STW).Wetenschapsjournalist Broer Scholtens adviseerde bij het schrijven van de stukken.

Bijdragen van De Jonge Akademie

Aardwetenschappen

 Biologie

Geneeskunde

Natuur- en sterrenkunde

Scheikunde

Meer over het project, zie website Groene Amsterdammer

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken