De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

InterScience Onzekerheid - samenvattingen

Laten wetenschappers genoeg ruimte voor onzekerheid in hun werk en conclusies? In deze aflevering op woensdag 27 maart 2019 van de reeks InterScience van De Jonge Akademie is het thema onzekerheid.

Onzekerheid bij de hersenziekte multiple sclerose (MS): krijg ik cognitieve stoornissen?

Hanneke Hulst is universitair docent bij de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, Amsterdam UMC, locatie VUmc en lid van De Jonge Akademie.

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende hersenaandoening onder jong volwassenen. Het is een chronisch aandoening die steeds erger wordt en die bij iedere persoon met de ziekte anders verloopt. Naast lichamelijke symptomen (problemen met lopen, krachtverlies, gevoelsstoornissen) komen cognitieve stoornissen (bijv. problemen met geheugen, aandacht en concentratie) bij ongeveer 70% van de mensen met MS voor. Deze cognitieve problemen hebben een zeer grote impact op de kwaliteit van leven, sociale relaties en het vermogen om te kunnen (blijven) werken. Hoe ga je als patiënt om met de onzekerheid of jij wel of niet cognitieve stoornissen zult ontwikkelen? En hoe ver is de wetenschap als het gaat om het maken van individuele voorspellingen?

Speculatieve veiligheid: stedelijk bestuur en onzekerheid

Rivke Jaffe is hoogleraar Cities, Politics and Cultur bij het Centre for Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam en lid van De Jonge Akademie.

In steden komen verschillende vormen van risico en onzekerheid samen, van veiligheidsrisico’s tot een sterk fluctuerende woningmarkt. Hoe gaan stedelijke bestuurders, investeerders en politie om met die onzekerheid? Soms komen hun verschillende strategieën samen in “speculatieve veiligheid”. Speculatieve veiligheid is een combinatie van drie manieren om onzekerheid benaderen: misdaadpreventie, vastgoedspeculatie en experimentele vormen van beleid en bestuur. Deze fenomenen zijn niet per se nieuw en hebben elk een eigen logica om een onzekere toekomst te benaderen. Samen vormen ze echter een nieuwe stedelijke bestuursvorm waarvan zowel de onderliggende logica als de alledaagse uitvoering een speculatief karakter hebben.

Onzekere uitkomsten: hoe zet je een onderzoek goed op?

Arfan Ikram is hoogleraar epidemologie aan het Erasmus MC, adjunct-hoogleraar epidemologie aan de Harvard Universiteit en lid van De Jonge Akademie.

Het doel van de wetenschap is de wereld waarin wij leven beter te begrijpen. Belangrijk hierbij is de empirie: de observaties op basis waarvan conclusies getrokken worden over die wereld. De vraag is echter: hoe weet je als onderzoeker dat de observaties die je doet wel tot de juiste conclusies zullen leiden? Met andere woorden, hoe moet de onderzoeker een wetenschappelijke studie opzetten zodanig dat het ook daadwerkelijk antwoord geeft op de onderzoeksvraag?

Deze lezing behandelt enkele belangrijke aspecten van wetenschappelijk onderzoek en welke gevaren er schuilen in onderzoek dat niet goed is opgezet.

Is meten weten?

Daniel Oberski is universiteit docent Methoden en Statistiek aan de Universiteit Utrecht en lid van De Jonge Akademie.
Meer informatie op de website van Studium Generale.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Agenda

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken